X
تبلیغات
آموزش خیاطی خودمونی - الگوی بالاتنه برای پارچه های کشی ( به درخواست یکی از دوستان گلم )

آموزش خیاطی خودمونی

آموزش خیاطی برای علاقه مندان

الگوی بالاتنه برای پارچه های کشی ( به درخواست یکی از دوستان گلم )

توجه : این الگو برای پارچه های کشی می باشد .

اندازه گیری بالاتنه :

ابتدا بندی را دور کمر بسته و اندازه ها را به شکل زیر می گیریم :

1-     فاصله سینه : فاصله بین دو نوک سینه

2-      قد بالاتنه : از سرشانه تا روی بند بسته شده دور کمر

3-     بلندی سینه : از گودی گلو به طور کج تا نوک یکی از سینه ها

4-     قد سرشانه : از بیخگاه گردن و شانه تا بیخگاه شانه و کتف

 همانند شکل زیر ابتدا کادر قرمز رنگ ABCD  را رسم می کنیم .

حال از نقطه A  به اندازه 7 سانتی متر به پایین و داخل رفته و هلالی یقه را رسم می کنیم .  سپس از نقطه ی E خطی عمودی به اندازه بالاتنه جلو رسم می کنیم . مثلا  : 42  سانتی متر . سپس خط کمر را رسم می کنیم (EF )  .  خط  EF  را تقسیم بر 2  می کنیم، خط سینه بدست می آید.  از خط کمر 20 سانتی متر پایین رفته خط باسن بدست می آید .  حال از نقطه G به اندازه 4/1 دور سینه به داخل رفته نقطه ی L  را می گذاریم . از نقطه G به اندازه ۲/۱ فاصله سینه داخل رفته خط پنس بدست می آید.  از نقطه  H   به اندازه 4/1 دور کمر +2 داخل رفته و نقطه M   را می گذاریم . از نقطه I  به اندازه 4/1 دور باسن داخل می شویم و نقطه N  را می گذاریم .   حال از نقطه X  به نقطه O اندازه بلندی سینه را رسم می کنیم. و نقطه O نوک سینه می باشد.  و خط بنفش رنگ را تا خط کمر ادامه داده . روی خط کمر به اندازه 2 سانتی متر (از هر طرف 1 سانتی متر )  پنس می گیریم. (به اندازه 14 سانتی متر به پایین می آییم. )

از نقطه E به اندازه طول سرشانه با اختلاف 3 سانتی متر فاصله از کادر قرمز رنگ خط سرشانه را رسم کرده و نقطه J می نامیم.

از نقطه L، 2 سانتی متر بالا رفته و خط JK را تقسیم بر 2  کرده و از آن 2 سانتی متر بالاتر مانند شکل هلالی حلقه را رسم می کنیم.

الگوی جلو آماده شد . برای الگوی پشت هم مانند جلو با این تفاوت که روی خط کمر را بر 3 تقسیم کرده  و پنس 2 سانتی متری را رسم می کنیم.

با توجه به شکل براحتی می توانید  الگو را رسم کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/02/21ساعت 13:4  توسط ه.ص  |